Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017!

Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 jest konkursem organizowanym przez stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.Partnerem strategicznym jest Citi Handlowy, a partnerem merytorycznym Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Ideą jaka przyświeca fundatorom i organizatorom jest docenienie i wyróżnienie najmniejszych przedsiębiorców, którzy z sukcesami prowadzą swoje firmy, działające na rynku polskim oraz sięgające rynków globalnych.

Nagroda główna to 40 000 zł! 

Kategorie konkursowe

Mikroprzedsiębiorcakategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
Seniorkategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
Progreskategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku
Startkategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
Młody Bizneskategoria dla Mikroprzedsiębiorców
urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

 

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników,
których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

 

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać do 31 marca 2018 roku na stronie konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

Cele Konkursu

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości,
zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych
firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład
efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas,
w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad
2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym
charakterze działalności.

Ocena Zgłoszonych Mikroprzedsiębiorstw

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach
związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

  • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania
    trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
  • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
  • strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,
  • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
  • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi
i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa,
których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

Pełny regulamin konkursu:  www.mikroprzedsiebiorcaroku.com/regulamin/

 

Gala Finałowa – czerwiec 2018

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa podczas której wręczone zostaną nagrody
i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości
mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców,
którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce
oraz lokalnym społecznościom.

Kontakt dla uczestników

kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.