PATRONAT

Biznesowa.tv obejmuje patronatem wydarzenia o charakterze biznesowym, edukacyjnym oraz kulturalnym.
Aby uzyskać patronat medialny Biznesowa.tv należy skierować wniosek pocztą elektroniczną na adres 

We wniosku o patronat medialny prosimy o zawarcie danych wnioskodawcy, opcjonalnie krótki opis/charakterystykę działalności wnioskodawcy, podanie nazwy, miejsca, czasu i opisu wydarzenia oraz kontaktu do osoby odpowiedzialnej za kontakt z Biznesowa.tv ws. patronatu medialnego.

Prosimy również o przedstawienie swoich oczekiwań odnośnie patronatu medialnego – do rozważenia.

O decyzji zostaną Państwo powiadomieni do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.

POBIERZ LOGO .PNG (CZARNY NAPIS)

POBIERZ LOGO .PNG (BIAŁY NAPIS)