Konferencja Kształcenie, szkolenie i szkolenie nieletnie29 września 2021

O wydarzeniu

Konferencja pn. „ Kształcenie, Szkolenie i zatrudnianie nieletnich” JEST organizowana w ramach Projektu NOWA Szansa realizowanego przez Związek Przedsiębiorców ı Pracodawców Lubelskie w partnerstwie Ze Związkiem Przedsiębiorców ı Pracodawców, współfinansowanego Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO wer 2014-2020. Zostaną zaprezentowane wyniki z 4 różnych aspektów szkolenia, kształcenia i szkolenia przed użytkownikami środków i środków zapobiegawczych i demoralizacji zatrudnienia z perspektywy kadry naukowej, organizacje społeczne, organizacja rynku pracy, oświaty i edukacyjne oraz pozarządowe i prywatne.

Zostaną zaprezentowane wyniki z 4 badań oraz różne aspekty szkolenia,
kształcenia i zatrudnienia nieletnich wobec których zastosowano środki
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości z perspektywy
przedstawicieli kadry naukowej, partnerów społecznych, instytucji rynku pracy,
instytucji oświatowych i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych i
podmiotów prywatnych. Wydarzenie odbędzie się 29 września 2021 r. o godz.
10:00 wyłącznie w formie online. Rejestracji na Wydarzenie należy dokonać
„online” poprzez wypełnienie formularza rejestracji
https://nowaszansa.zpp.net.pl/register

Więcej informacji na stronie https://nowaszansa.zpp.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.