Petycja: Uchrońmy podatek liniowy!

Opracowany przez rząd nowy program gospodarczy, tzw. Polski Ład, zakłada prawie 50% wzrost obciążeń dla osób rozliczających się podatkiem liniowym z 19% na 28%. Firm korzystających z tej formy opodatkowania jest około 700 tys., gdyż jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla biznesu, jak i dla budżetu państwa (po wprowadzeniu podatku liniowego w 2004 r. dochody budżetu z PIT znacznie wzrosły). Wprowadzenie projektowanych przez rząd zmian spowodowałoby, że podatek liniowy praktycznie straciłby sens.

Projekt ma być przedmiotem obrad Sejmu RP we wrześniu br. Wobec szczególnie dużej wagi problemu dla polskich przedsiębiorców zwracamy się do Państwa o osobiste zaangażowanie w proces zbierania poparć pod petycją o pozostawienie podatku liniowego w dotychczasowej formie.

Treść i formularz petycji znajdziecie Państwo pod adresem: https://rzecznikmsp.gov.pl/petycja/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.