Konferencja „Radość uczenia się przez całe życie”

Savoir Vivre Szkoła Dobrych Manier Małgorzaty Dudek  oraz Fundacja Radość uczenia się zapraszają do udziału w Międzynarodowej  Konferencji „Radość uczenia się przez całe życie”, która odbędzie się 25.10.2018 (czwartek) w godz. 8:30-17:00 w Collegium Maius, ul. przy Jaczewskiego 4 w Lublinie.

Będzie to pierwsze wydarzenie na Lubelszczyźnie poświęcone propagowaniu nowej metody L3M Polska- Radość uczenia się przez całe życie wg zasad Marii Montessori. Planowany jest całodniowy kongres poświęcony tematyce rozwoju rynku, trendów inwestycyjnych oraz metod rozwoju z wykorzystaniem potencjału osób starszych.

L³M – Radość Uczenia się Przez Całe Życie wg zasad Marii Montessori to tytuł  projektu wielokrotnie wyróżnianego jako model good practice w edukacji seniorów – (m.in. nagroda Inspiring practise Bruksela 2016r) który zakłada z jednej strony wspieranie intelektualnych kompetencji, radości życia, samostanowienia, autonomiczności i samodzielności ludzi w podeszłym i bardzo podeszłym wieku, z drugiej zaś kształcenie osób towarzyszących procesowi edukacyjnemu wg zasad M. Montessori, rekrutujących się spośród pracowników sektora edukacji, opieki i pomocy społecznej, terapeutów, wolontariuszy  i członków rodzin.

Cele jakie przyświecają Konferencji to realizacja indywidualnej, innowacyjnej drogi edukacyjnej dla osób starszych – Seniorów oraz osób z ograniczeniami intelektualnymi przy użyciu wszystkich zmysłów, specjalnych materiałów i struktury wolnego uczenia się dla seniorów (model fazowy).

 • Propagowanie L3M wśród osób pracujących z Seniorami.
 • Zainspirowanie i motywowanie osób pracujących z Seniorami do pracy zgodnej z zasadami Marii Montessori.
 • Wprowadzenie metody L3M w placówkach dla Seniorów.
 • Budowanie świadomości społecznej młodych ludzi w kontekście szybkiego starzenie się społeczeństwa.

Gościem specjalnym Konferencji jest wyjątkowa kobieta.

Wirginia Szmyt (ur. 1938) – polska działaczka społeczna zaangażowana w sprawy  seniorów.

Z wykształcenia pedagog, całe życie zawodowe pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi i trudną młodzieżą. Po przejściu na emeryturę aktywnie włączyła się w działalność na rzecz seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest najstarszą didżejką w Polsce.

Łamie stereotypy dotyczące wizerunku polskiego seniora.

Konferencja skierowana jest do:

 • Władz rządowych i samorządowych
 • Właściciele i pracownicy domów seniora
 • Fizjoterapeuci
 • Lekarze (geriatrzy, geragodzy, psycholodzy, neuropsycholodzy, neuropsychiatrzy, terapeuci)
 • Opiekunowie osób starszych
 • Pedagodzy
 • Uniwersytety III wieku
 • Fundacje/ stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.